Kadra

Kadra

Nauczyciele zatrudnieni w szkole językowej Rosetta to doświadczeni lektorzy posiadający wyższe wykształcenie lingwistyczne, nauczyciele akademiccy oraz rdzenni użytkownicy języka angielskiego i francuskiego - tzw. native speakers. Dobierając kadrę dydaktyczną, szczególną uwagę zwrócono na zainteresowania i predyspozycje zawodowe, kwalifikacje, doświadczenie, znajomość aktualnie obowiązujących w szkołach publicznych wymogów programowych  i egzaminacyjnych względem nauczania języków obcych, zaangażowanie i kreatywność. Kadra Rosetty dba o stałe doskonalenie kompetencji m.in. poprzez regularny udział w szkoleniach metodycznych i konferencjach.

Wkrótce na stronie internetowej ukażą się notki informujące o każdym z nauczycieli.

 

dr Ewelina Debaene
Anglista, metodyk nauczania języków obcych ? odpowiedzialna za konsultacje metodyczne oraz za prowadzenie części zajęć dydaktycznych z języka angielskiego. W roku 2005 uzyskała dyplom doktorski z zakresu językoznawstwa (specjalizacja: metodyka nauczania języków obcych) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską na temat oceny materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego przygotowała pod kierunkiem prof. Hanny Komorowskiej. W roku 2005 uzyskała uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie). W latach 2005-2009 pracowała w Irlandii na uniwersytecie Trinity College Dublin, gdzie prowadziła zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej m.in. dla studentów wydziału Europeistyki. Obecnie prowadzi cykle wykładów w języku angielskim oraz lektoraty z języka angielskiego dla celów specjalistycznych m.in. na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytecie Medycznym oraz w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Kontynuuje także badania naukowe w dziedzinie dydaktyki nauczania języków.
 

                                                                     Maria Konopczyńska - Fijołek

mgr Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, metodyk nauczania języków obcych, licencjonowany egzaminator TELC (licencja od A1 do C1). Odpowiedzialna za nadzór metodyczny nad programami kursów egzaminacyjnych oraz za koordynację wakacyjnych kursów językowych. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami na różnym poziomie zaawansowania i w różnym wieku, począwszy od dzieci a skończywszy na studentach wyższych uczelni i dorosłych. Obecnie naucza angielskiego w XLI L.O. im. Joachima Lelewela w Warszawie, gdzie przygotowuje swoich uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jest także odpowiedzialna za stworzenie programów języka angielskiego dla nowopowstającego w miejscu jej pracy gimnazjum. Pracę magisterską z zakresu glottodydaktyki obroniła w roku 1999 w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Praca ta, dotycząca wykorzystania kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu zadań z języka obcego, przygotowana została pod kierunkiem prof. Hanny Komorowskiej. Maria posiada licencję egzaminatora TELC - egzaminu stworzonego w oparciu o program ramowy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, tj. Common European Framework of Reference for Languages Rady Europy.
Prywatnie ? nasza wieloletnia przyjaciółka.
Jej motto w pracy: ?Języka obcego nie da się nauczyć tylko kamienia.? I jak do tej pory ta maksyma sprawdza się w 100% ;)

 


dr Guillaume Debaene

Odpowiedzialny za organizację tematycznych spotkań i wykładów poświęconych kulturze francuskiej, jak również za programy kulturowe na kursach języka francuskiego. Weryfikator tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na francuski. Specjalizuje się w tekstach z zakresu nauk ścisłych - geologii, chemii, fizyki. Tytuł magistra z zakresu geologii otrzymał w roku 2000 w Instytucie Paleontologii Człowieka w Paryżu (Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris), a pracę doktorską z dziedziny geochemii obronił w roku 2004 w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Obecnie pracuje w Instytucie Badawczym IUNG w Puławach. Prowadzi także wykłady akademickie na temat enoturystyki i francuskich szlaków wina.

Czytany 10133 razy

Kursy Językowe