poniedziałek, 27 sierpień 2018 14:24

Rosetta now enrolling for 2018-2019

Napisał 

Szkoła językowa Rosetta otwiera zapisy na rok szkolny 2018-2019.


Począwszy od 3 września szkoła językowa Rosetta będzie otwarta codziennie w godzinach 16.00 - 19.00. W celu ustalenia spotkania w innych godzinach, prosimy o kontakt telefoniczny (606 91 18 18).

 W siómym roku działalności, szkoła Rosetta proponuje kontynuacje programów adresowanych do uczniów w różnych grupach wiekowych. Elementy łączące wszystkie programy to m.in.:

 • regularne wykorzystanie materiałów autentycznych (np. angielskie/francuskie filmy, piosenki, wiersze) dostosowanych metodycznie do wieku i umiejętności uczniów
 • stałe utrwalanie słownictwa na drodze regularnych quizów i testów
 • tworzenie możliwości dla wykorzystania przez uczniów indywidualnych talentów i umiejętności w odpowiednio dostosowanych zadaniach językowych
 • egzaminy organizowane na koniec semestru zimowego i letniego
 • kontynuacja międzynarodowych projektów zapoczątkowanych w szkole w latach ubiegłych

W roku szkolnym 2017-2018 szkoła językowa Rosetta proponuje następujące kursy i lekcje indywidualne języka angielskiego i francuskiego:

 • Zajęcia językowe dla przedszkolaków - przygotowane w oparciu o piosenki i wierszyki tradycyjnie śpiewane/recytowane przez dzieci w angielskich i francuskich przedszkolach. Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie tzw. kreatywnego atelier, gdzie nauka i zabawa są nierozłączne.
 • Zajęcia językowe dla uczniów klas pierwszych - przygotowane pod kątem dzieci  rozpoczynających naukę czytania i pisania. Oparte na ściśle dostosowanych do wieku materiałach - piosenkach, wierszach i bajkach wykorzystywanych na lekcjach w angielskich/francuskich szkołach podstawowych. Lekcje prowadzone są w formie klubików tematycznych - teatralnych, plastycznych, sportowych. Na realizację jednego tematu przewidziano od 2 do 4 tygodni.
 • Zajęcia językowe dla uczniów klas II i III - zajęcia rozwijające cztery podstawowe sprawności językowe, ze szczególnym naciskiem na rozumienie tekstów mówionych (ang. listening comprehension) i na mówienie (ang. speaking). W zależności od predyspozycji i zainteresowań nasi uczniowie angażowani są w projekty tematyczne, m.in. z zakresu literatury dziecięcej kraju, którego języka się uczą.
 • Zajęcia językowe dla uczniów klas IV-VII - zajęcia, podczas których nacisk kładziony jest równomiernie na cztery podstawowe sprawności językowe, dodatkowo profilowane pod kątem zainteresowań (np. atelier plastyczne, sportowe, teatralne). W ramach kursów uczniowie są systematycznie przygotowywani do sprawdzianu szóstoklasisty i angażowani w różnorodne projekty.
 • Zajęcia językowe dla gimnazjalistów - zajęcia, podczas których nacisk kładziony jest równomiernie na cztery podstawowe sprawności językowe, dodatkowo profilowane pod kątem zainteresowań. W ramach kursów uczniowie systematycznie przygotowywani są do egzaminu gimnazjalnego i angażowani w różnorodne projekty.
 • Zajęcia językowe dla licealistów - zajęcia, podczas których nacisk kładziony jest równomiernie na cztery podstawowe sprawności językowe, dodatkowo profilowane pod kątem zainteresowań (np. sztuka, socjologia, turystyka). Kursy realizujące systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Zajęcia językowe dla dorosłych - zajęcia dostosowane do poziomu znajomości języka, konkretnych potrzeb i zainteresowań uczących się.

Liczymy, że proponowane przez nas w nadchodzącym roku szkolnym kursy spełnią Państwa oczekiwania, a zdobyte umiejętności dostarczą wiele satysfakcji i przyczynią się do sukcesów.

Ramowy opis kursów adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych znaleźć można też na naszej stronie internetowej w zakładce: "kursy językowe - język angielski/język francuski".

Rozpoczynający się rok szkolny to już siódmy rok pracy szkoły Rosetta. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, wzbogaciliśmy i urozmaiciliśmy nasze programy. Zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły i zapoznania się z naszą metodą nauczania, szczegółowym programem, ofertą zajęć dodatkowych, jak również do dokonania oceny poziomu znajomości wybranego języka.

 Począwszy od 4 września szkoła będzie otwarta codziennie w godzinach 16.00 - 19.00. W celu ustalenia spotkania w innych godzinach, prosimy o kontakt telefoniczny (606 91 18 18).

Rozpoczęcie zajęć: w zależności od grupy 10 i 17 września

Talk soon!

Czytany 679 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 sierpień 2018 14:35

Kursy Językowe